Kategoria: Poczet

Księżna Beata, Kempa z Sycowa

  Pozycja: minister bez teki, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Historia: Droga księżnej Beaty do Pisowskiej rodziny królewskiej była równie długa, co zawiła. Zaczynało...

Książę Zbigniew zwany Ziobrą

Pozycja: minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Historia: Książę niezbyt pilnie się uczył, stąd skromny tytuł magistra prawa zdobył zaledwie na „tróję”. Jednak w dynastii Piskich...