Misja

„DEKODER – BIULETYN KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI” powstał jako oddolna inicjatywa społeczna kilku zapaleńców z wrocławskiej grupy KOD. Tutaj też mieści się główna siedziba redakcji. Pierwszy numer opatrzony cyfrą „0” ukazał się 27 stycznia 2016. Od początku naszym celem było stworzenie medium „około-kodowskiego”, które będzie wspierać informacyjnie i treściowo działania regionalnego i ogólnopolskiego KOD.

Szerszym tłem powstania i działalności naszego wydawnictwa była niezgoda na systemowe zmiany godzące w ustrój demokracji liberalnej, jakie od końca 2015 rozpoczął realizować rząd PiS. Opór jaki działania tego rządu wywołały w społeczeństwie zaczął się organizować przede wszystkim w Internecie. Dlatego dość szybko zauważyliśmy, że istnieje paląca potrzeba docierania do ludzi, którzy z Sieci nie korzystają, lub korzystają w bardzo ograniczonym zakresie. Szczególnie istotne jest to dla tych, dla których głównym źródłem informacji pozostają media publiczne, dziś zwane „narodowymi” bądź „rządowymi”.

„DEKODER” z założenia nie jest „gazetą zakładową” KOD. Wspiera jego działania i misję, interesuje się problematyką przez Komitet poruszaną, ale nie służy za tablicę ogłoszeniową – do tego Stowarzyszenie ma inne narzędzia. Nie jest też gazetą czysto informacyjną. W dobie szybkiego przepływu informacji nie ma sensu w miesięczniku powielać czegoś, o czym można dowiedzieć się z wielu innych źródeł. Dlatego głównym celem i ambicją naszego czasopisma są dłuższe, zmuszające do refleksji artykuły, wywiady z ważnymi postaciami, a także rozmowy ze zwykłymi ludźmi, działaczami społecznymi, recenzje książek opisujących ważne problemy społeczne oraz odrobina politycznego humoru.

Nasza gazeta jest pomyślana jako wydawnictwo o charakterze publicystycznym i opiniotwórczym, uzupełniane o wydania okolicznościowe, edukacyjne, towarzyszące manifestacjom i akcjom organizowanym przez KOD i inne organizacje.

W chwili obecnej pracujemy nad numerem 27, który powstaje przy współudziale członków dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego KOD oraz naszych sympatyków ze Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Nowa odsłona biuletynu planowana jest na początek maja.

„DEKODER” ukazuje się jedynie dzięki datkom naszych czytelników i wszystkich tych, którzy zainteresowani są wydawaniem prasy niezależnej od obecnych trendów politycznych. Dlatego nieodmiennie prosimy o wpłaty na konto Komitetu Społecznego „Dekoder”, gdzie zbieramy darowizny na druk kolejnych numerów naszego biuletynu.

Gdyby mieli Państwo jakieś sugestie i opinie odnośnie naszego wydawnictwa, prosimy o podzielenie się nimi z nami pod adresem:

kod.dekoder@gmail.com

Jesteśmy też w każdy wtorek, w godzinach 17.00-19.00, w biurze dolnośląskiego oddziału KOD przy ul. Kościuszki 35A we Wrocławiu.

Czekamy tam także na Państwa teksty, artykuły i sprawozdania, które chcieliby Państwo umieścić w „DEKODERZE”.

Dodaj komentarz